Úprava produktu

Úvod

Druh Úprava produktu představuje proces, vedoucí k určité změně vlastností produktů.

Životní cyklus Úpravy produktu

Nová Úprava produktu vzniká z iniciativy uživatele v souvislosti s evidencí nějaké změny vlastností Produktu.

Životní cyklus Úpravy produktu probíhá podle scénáře zvoleného při vzniku Úpravy produktu nebo při reinicializaci procesního chování.

Mazání objektu druhu Úprava produktu se děje na základě volby uživatele a při splnění podmínek pro mazání.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Úprava produktu je poddruhem Procesu.

Druh Úprava produktu nemá žádné další poddruhy.