Dodací list - přijatý

Úvod

Druh Dodací list přijatý představuje doklady, které dokladují, co bylo dodáno dodavatelem. Sám o sobě není dokladem, který by ovlivnil stav skladu nebo účetnictví. Položky Dodacího listu musí mít svůj protějšek v položkách některé Faktury přijaté nebo Skladového dokladu - příjemky.

Životní cyklus Dodacího listu - přijatého

Nový Dodací list přijatý vzniká z iniciativy uživatele v souvislosti s evidencí dodávky nějakého plnění odběrateli. Po uložení hlavičky je možné ručně nebo dávkově z jiného dokladu (Skladového dokladu nebo Faktury přijaté) plnit obsah Dodacího listu přijatého.

Životní cyklus Dodacího listu přijatého je odvozen od životního cyklu Dokladu.

Mazání objektu druhu Dodací list přijatý se děje na základě požadavku uživatele a při splnění podmínek pro mazání.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Dodací list přijatý je poddruhem Dodacího listu.

Druh Dodací list přijatý nemá žádné další poddruhy.