Dodací list

Úvod

Druh Dodací list představuje doklady, které dokladují převzetí produktů protistranou v určitém čase. Sám o sobě není neovlivňuje stav skladu nebo účetnictví. Položky Dodacího listu musí mít svůj protějšek v položkách některé Faktury nebo Skladového dokladu.

Životní cyklus Dodacího listu

Objekty druhu Dodací list neexistují, vytvářet lze až jednotlivé poddruhy.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Dodací list je poddruhem Dokladu.

Následující seznam subsekcí uvádí poddruhy druhu Dodací list.

Seznam subsekcí: