Modul Doklady note_blue.jpg(995 b)

Tento modul slouží pro manipulaci s veškerými druhy Dokladů. Převážnou většinu své práce zde může realizovat účetní, fakturantka, skladník a další.

Koncept základních částí modulu odpovídá tomu, co je popsáno v kapitole Modul.

Navigační prostor modulu

V navigačním prostoru jsou k dispozici dvě karty:

Hlavní pracovní plocha

V hlavní pracovní ploše je využit standardní rámec pro seznam objektů. V modulu Doklady je tento ovládací prvek využit následujícím způsobem:

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: