Standardní filtr

Sekce není v uživatelském rozhraní k dispozici samostatně, tvoří součást filtrovacího panelu.
Sekce slouží k rychlému, pohodlnému, velmi přímočarému definování určitých filtrovacích podmínek.
Množina těchto podmínek je definovaná pevně při vývoji Kaskády.
Všechny podmínky jsou na panelu trvale viditelné, jsou k dispozici "na klepnutí".
Sekce je použitelná pro určitý druh objektů a jeho poddruhy, konkrétní volby jsou popsané v nápovědě k příslušnému druhu objektů.

Do nastavení filtru může zasáhnout uživatel nebo aplikace sama. To může být použito např. k zobrazení dokladů určitého odběratele, což může provést:

Příbuzná témata: