Modul note_blue.jpg(995 b)

Co je to modul?

Modul je jedním ze základních typů oken v rámci uživatelského rozhraní Kaskády.

Představuje okno, které umožňuje uživateli základní navigaci v určitém pracovním prostoru, přístup k datům, se kterými chce pracovat a provádění řady činností nad těmito daty.

Jinými slovy lze říci, že v modulu uživatel využitím stromu složek, filtrovacího panelu a dalších ovládacích prvků zobrazí určitý seznam datových objektů a dále buďto otevře některý datový objekt v jeho prohlížeči a bude s tímto objektem pracovat (prohlížet a/nebo editovat jeho data, prohlížet související data s možnosti kliknutím otevřít prohlížeče těchto souvisejících dat ....) nebo provede určitou činnost s více objekty.

Výjimkou z předchozího popisu jsou moduly Knihy a výkazy a Kalendář, které nezobrazují seznam objektů v tabulkové podobě, ale mají vlastní specifické uspořádání.

Většina modulů je specializována na určitou činnost a slouží pracovníkovi, který v rámci firmy vykonává určitou profesi. Jeden modul je tedy například určen pro řešení technické podpory, jiný pro práci s bází produktů, další modul slouží pro práci s doklady apod.

Důležitým modulem (který má mezi ostatními poněkud výsadní postavení) je modul Agenda, který není specializován pro určitou konkrétní činnost, ale naopak poskytuje komplexní přístup k široké škále informací.

Doporučujeme v souvislosti s užíváním jednotlivých modulů seznámit se se základními koncepty obsluhy, vybrat si takový způsob práce, který nejvíce vyhovuje vašim potřebám.

Modul není něčím k čemu by byla stanovována přístupová práva a omezení. Ta jsou naopak stanovována pro jednotlivé druhy datových objektů.

Modul tedy zpřístupňuje určitým specifickým způsobem data a činnosti s těmito daty, je přístupovou cestou k datovým objektům a především k provádění různých globálních činností s těmito objekty.

Základní části pracovní plochy modulu

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: