Druh Objekt note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Objekt (nazývaný také Libovolný objekt), sám o sobě nepředstavuje žádný objekt z reálného života. Slouží jako základ hierarchie druhů v Kaskádě, na úrovni tohoto druhu je registrována řada údajů a technických principů, které využívají všechny další druhy.

Funkční celky řešené na úrovni druhu Objekt

Životní cyklus Objektu

Objekty tohoto druhu neexistují, vždy se vytváří objekty určitého konkrétního poddruhu.

Filtrovací panel

Filtrovací panel druhu Objekt (Vše) je obecným filtrem, pomocí kterého lze filtrovat všechny objekty.

Místo v hierarchii druhů

Následující seznam subsekcí uvádí poddruhy druhu Objekt.

Většina těchto poddruhů slouží jako základ pro další členění, nikoliv pro přímé vytváření objektů tohoto druhu.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: