Novinky jednotlivých verzí Kaskády

Účel novinek

Pro každou verzi Kaskády je k dispozici seznam novinek (úprav), jejichž účelem je stručně anotovat nové vlastnosti (nikoliv kompletně popsat danou funkčnost). Přitom jsou u konkrétní novinky obvykle odkazy k prokliknutí do kapitol helpsystému, které danou problematiku systematicky popisují a které byly v souvislosti s úpravou systému také změněny.

Autoři systému velmi doporučují každému uživateli, aby novinkám věnoval pozornost a s novými vlastnostmi se seznámil, jinak často přichází o možnost usnadnit a zefektivnit svojí práci.

Zpracování novinek od verze 15.01

Od této verze jsou informace o nových funkcích a vlastnostech Kaskády (přehled novinek) poskytovány zcela novou formou a to prostřednictvím webového rozhraní www.ekaskada.cz, kde má uživatel k dispozici seznam úprav, vytvořený dynamicky přímo nad jednotlivými úpravami zaznamenanými v databázi autorské firmy.

Tento nový způsob prezentace a záznam úprav v Kaskádě s sebou přináší řadu výhod. např.:

Po aktualizaci Kaskády na pracovní stanici, když uživatel poprvé spustí nově nainstalovanou verzi, se automaticky otevře webový prohlížeč s odkazem na seznam novinek.

Zpracování novinek do verze 14.08

Až do této verze byly informace o novinkách příslušné verze soustředěny do kapitoly helpu "Novinky verze XXX", která byla zpracovávána vždy těsně před vypuštěním nové verze Kaskády. Následně byla tato kapitola publikována v helpsystému a na webových stránkách. Zároveň se automaticky zobrazila po aktualizaci Kaskády na pracovní stanici, když uživatel poprvé spustil nově nainstalovanou verzi.

Seznam subsekcí: