Číslování verzí a konvence jmen instalačních programů note_blue.jpg(995 b)

Koncept číslování verzí Kaskády

Číselné označení verze vyjadřuje stádium vývoje systému Kaskáda a je složeno ze dvou, výjimečně ze tří částí :

Číslo verze může být prezentováno dvěma způsoby:

Verze datové základny

Každá verze aplikace předpokládá určitý stav databáze, struktur tabulek, stav procedur a triggerů ... tak jak to vývojáři naprogramovali.
V databázi uživatele musí při přechodu na vyšší verzi proběhnout série úprav, jsou to tzv. aktualizační kroky, kdy každý krok má své pořadové číslo, od zrodu Kaskády je číslováno od hodnoty 1, v roce 2019 je to cca 24000.

Verze datové základny (určité datové větve) je fakticky nejvyšší pořadové číslo aktualizačního kroku který byl na příslušné datové větvi realizován při aktualizaci datových struktur.

Každá verze aplikace v sobě nese informaci o požadované verzi datové základny a při spuštění programu kontroluje, zda tomu reálná situace odpovídá - pokud ne, tak obvykle nedovolí aplikaci spustit.

Kontrola souladu verzí Kaskády

Veškeré informace o verzích lze zjistit v dialogu O aplikaci v kartě Verze:

Jak nejsnadněji zajistit shodu:

Ve firmách s větším počtem uživatelských stanic by bylo časově náročné, aby technický správce obcházel po aktualizaci datových struktur všechny stanice a instaloval na nich klientskou část systému.

Lze to výrazně zjednodušit - zde jsou informace o instalaci Kaskády na uživatelské stanici.

Instalační programy

Informace o dostupnosti a způsobu použití instalačních programů jsou v samostatné kapitole Instalační programy.

Hlídání aktuální publikované verze Kaskády a verze Kaskády s platnou mzdovou legislativou

Aby uživatelům neunikla informace o vydání nové publikované verze Kaskády, jsou o této skutečnosti informováni prostřednictvím

Zároveň program hlídá verzi Kaskády, která je potřebná k uzavření mzdového období.

Jak toto hlídání verzí v Kaskádě funguje:

Příbuzná témata: