Správce avíz Kaskády note_blue.jpg(995 b)

Správce avíz je program, který slouží k průběžnému sledování obsahu Inboxu přihlášeného uživatele.

Je rozumné spuštění tohoto programu zařadit do složky Start / Programy / Po spuštění a zajistit tak, že po každém spuštění počítače je spuštěn také tento program. Ikona tohoto programu je potom zobrazena v pravé části nástrojového pruhu Windows (pravý dolní roh obrazovky).

Pokud je tento program aktivní, pak bez ohledu na to, zda je nebo není spuštěna Kaskáda, dostane uživatel informaci o tom, že do jeho Inboxu přišel nějaký objekt (ať už je to Zásilka nebo jakýkoliv jiný objekt od uživatele Kaskády). Zobrazí se malé informační okno, které lze buďto zavřít nebo přímo z něj vyvolat zobrazení prohlížeče příslušného objektu. Pokud v tom okamžiku Kaskáda vůbec není spuštěna, provede se automaticky její spuštění.

Kromě výše uvedené funkčnosti může tento správce avíz posloužit také pro snadné spuštění Kaskády, neboť v jeho menu je volba Kaskáda a bude v tom případě využita ta skutečnost, že přihlášení již bylo dříve provedeno a Kaskáda se přímo spustí.

Kliknutím pravým (sekundárním) tlačítkem myši na ikonu Kaskada.ico (1 kb) Správce avíz v pravé dolní části obrazovky se zobrazí menu s těmito volbami:

Kaskada.ico(5 kb)

Kaskáda

 

Přechod do Kaskády s tím, že:

  • pokud v tuto chvíli Kaskáda již je spuštěna, provede se přepnutí do ní (stane se aktivní aplikací),
  • pokud v tuto chvíli Kaskáda ještě spuštěna není, provede se její spuštění, aniž by bylo nutno zadávat jméno a heslo.
KaskNotify_seznam.ico(1 kb)

Seznam avíz

 

V režii Správce avíz se zobrazí okno se seznamem avíz, tedy de facto aktuální obsah Inboxu uživatele, který se do Správce avíz přihlásil.

Z tohoto seznamu avíz lze kliknutím na některý řádek otevřít okno s podrobnější informací o avízu, nebo prostřednictvím tlačítek v dolní části okna vstoupit přímo do prohlížeče avizovaného objektu. Pokud v tu chvíli Kaskáda ještě nebyla spuštěna, pak správce avíz provede její spuštění a předá pokyn k otevření příslušného prohlížeče.

Zavřením tohoto okna nedochází k ukončení správce avíz, v dolní části obrazovky je stále ikona programu, ukončení celého programu je popsáno dále.

KaskNotify_konfig.ico(1 kb)

Konfigurace

 

Zobrazí se okno, které umožní zadat hodnoty (jméno SQL serveru, datové větve, uživatele), které má používat jako výchozí při spuštění Správce avíz.

Zaškrtnutím volby "Informační okno automaticky skrýt" a nastavením doby (v sekundách), se otevřené okno s avízem po této době automaticky zavře. Pokud tato volba zaškrtnuta není, okno s avízem zůstane stále otevřené, dokud ho nezrušíte ručně (kliknutím na tlačítko Zavřít).

KaskNotify_info.ico(1 kb)

O programu

 

Zobrazí se jednoduché okno s informacemi o programu Správce avíz.

KaskNotify_konec.ico(1 kb)

Ukončit

 

Ukončení Správce avíz.

Barevné rozlišení ikony v nástrojovém pruhu Windows

Barevné rozlišení ikony vyjadřuje aktuální stav Inboxu.

KaskNotifyTrayZelena.ico (2 kb)

Zelená

 

V Inboxu má přihlášený uživatel všechna avíza přečtená (nebo je Inbox prázdný, což je ideální stav).

KaskNotifyTrayZluta.ico (2 kb)

Žlutá

 

V aktuální den má přihlášený uživatel přečtená všechna avíza tohoto dne, ale v Inboxu stále existují nepřečtená avíza staršího data.

KaskNotifyTrayCervena.ico (2 kb)

Žlutá

 

V Inboxu existují nepřečtená avíza aktuálního dne, je žádoucí se do Inboxu podívat a patřičným způsobem na ně reagovat.

Příbuzná témata: