Inbox note_blue.jpg(995 b)

Inbox je univerzální vstupní schránkou přihlášeného uživatele a představuje v Kaskádě jeden ze základních prvků pro organizaci komunikace, času, úkolu, práce.

Inbox představuje váš základní pracovní prostor, ve kterém přijímáte vše, co je vám určeno - avizováno (doručené zásilky, úkoly, procesy, které máte řešit, dokumenty, které máte schválit...), představuje tedy seznam avizovaných objektů.

Způsob práce s Inboxem

Inbox je jednoznačně nejfrekventovanějším místem v celé Kaskádě a pro efektivní vykonávání pracovních činností je důležité pochopit dobře jeho funkce a možnosti, které jsou popsány v samostatné kapitole Organizace práce, času, úkolů, komunikace

Zobrazení avíz odeslaných uživatelem XXX

Pokud potřebujete zobrazit pouze avíza (nikoliv zásilky z vnějšího světa) odeslané konkrétním uživatelem do vašeho inboxu, využijte filtrovací lištu pod rámcem pro seznam objektů.
Zde je k dispozici combo Autor avíza, kterým nastavíte filtr na ta avíza, která poslal dotyčný uživatel. Pokud při volbě uživatele přidržíte klávesu <Ctrl>, nastaví se filtr naopak tak, že budou všechna avíza kromě těch od příslušného uživatele.

Počet položek v Inboxu

V praxi se ukazuje, že někteří uživatelé s Inboxem nepracují tak jak by měli a ponechávají v něm položky trvale, takže stále dochází ke zvětšování jejich počtu. Vzhledem k tomu, že Inbox je nejfrekventovanějším místem, ve kterém se uživatel pohybuje, dochází při velkém počtu položek v Inboxu k zátěži databáze, která brzdí nejen toho, kdo se v přeplněném Inboxu pohybuje, ale i ostatní uživatele Kaskády.

Vrcholový administrátor má možnost nastavit v globální konfiguraci maximální počet povolených položek v Inboxu a tím přimět uživatele k akceptování dobrých mravů. Pokud je totiž určitá hodnota nastavena, pak program tomu uživateli, který počet překročí, nedovolí vytvářet nové objekty, resp. dovolí mu při jednom spuštění Kaskády vytvořit nejvýše tři a stále jej upozorňuje na skutečnost, že jeho Inbox překračuje povolené meze. Uživatel tedy nemá zcela zablokovanou práci a může provést nejnutnější činnosti, které potřebuje. Je však tlačen ke snížení počtu položek ve svém Inboxu.

Za rozumnou hodnotu lze považovat limit cca 200-300 položek. Určitě by to nemělo být víc než 500.

Pro pohodlnější hromadné mazání propojení je umožněno přeskakovat "chyby".
Stačí zapnout multiselect, označit položky v Inboxu které chcete vymazat, kliknout na klávesu <Delete> a v dialogu Odstranění objektu/propojení zaškrtnout volbu Ignorovat případné chyby, smazat co půjde.
Program vymaže všechny označené položky, kromě těch, na které je nutné nějak reagovat (například avíza).

Technické komentáře k Inboxu

Příbuzná témata: