Zálohový list přijatý

Úvod

Druh Zálohový list přijatý představuje druh dokladu, například dodavatele, který vystavil prvotní doklad.

Životní cyklus Zálohového listu přijatého

Nový Zálohový list přijatý vzniká z iniciativy uživatele v souvislosti s evidencí vydané zálohy.

Životní cyklus Zálohového listu přijatého je odvozen od životního cyklu Dokladu se specifiky Zálohových listů, které jsou popsány u naddruhu.

Zálohový list přijatý můžete po vystavení použít pro naplánování platby dodavateli.

Mazání objektu druhu Zálohový list přijatý se děje na základě požadavku uživatele a při splnění podmínek pro mazání.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Zálohový list přijatý je poddruhem Zálohového listu.

Druh Zálohový list přijatý nemá žádné další poddruhy.