Zálohový list vydaný

Úvod

Druh Zálohový list vydaný představuje druh dokladu, například odběratele, na kterého je list vystaven.

Životní cyklus Zálohového listu vydaného

Nový Zálohový list vydaný vzniká z iniciativy uživatele v souvislosti s evidencí přijaté zálohy.

Životní cyklus Zálohového listu vydaného je odvozen od životního cyklu Dokladu se specifiky Zálohových listů, které jsou popsány u naddruhu.

Zálohový list vydaný můžete po vystavení vytisknout a poslat odběrateli jako výzvu k provedení platby.

Mazání objektu druhu Zálohový list vydaný se děje na základě požadavku uživatele a při splnění podmínek pro mazání.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Zálohový list vydaný je poddruhem Zálohového listu.

Druh Zálohový list vydaný nemá žádné další poddruhy.