Složka (kategorie) požadavků

Úvod

Druh Požadavky, přesněji Kategorie Požadavků, je speciálním druhem Složek, který je určen ke kategorizaci Požadavků. Představuje tedy jeden z možných způsobů třídění Požadavků, neboť objekty druhu Požadavek lze propojovat i s řadou jiných objektů a prostřednictvím nich je pak vyhledávat.

Složka (kategorie) požadavků je poddruhem Složky, mnoho zásadních informací, které se týkají všech Složek, je uvedeno v kapitole Složka - nepřehlédněte ji, prosím.

Životní cyklus Složky (kategorie) požadavků

Životní cyklus je vyčerpávajícím způsobem popsán u druhu Složka.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Požadavky je poddruhem Složky.

Druh Požadavky nemá žádné další poddruhy.