Složka (kategorie) produktů note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Kategorie Produktů je speciálním druhem Složky, který slouží ke kategorizaci Produktů. Stromová struktura těchto složek slouží jako základní navigační prostor v modulu Produkty, ale také například v prohlížeči řádku Dokladu v kartě Produkty pro založení nového řádku.

Kategorizace Produktů je důležitým tématem, kterému musí každá organizace pracující s větším množstvím produktů věnovat značnou pozornost. Kategorizace prostřednictvím Složek, kterou Kaskáda nabízí, je velmi pružná a univerzální.

Každý Produkt lze zařazovat do libovolného počtu kategorií (nebo také do žádné kategorie), lze vytvářet kategorie (Složky) sdílené, ale také privátní, sloužící pouze pro pracovní potřeby jednoho konkrétního uživatele. Kromě toho lze samozřejmě vytvářet Vyhledávací složky využívající například určitou část systematicky vytvářeného kódu produktu, nebo postavené na jiných datech jako třeba dodavatel či výrobce atd.

Zajímavou možností je například to, postavit jednu větev kategorií podle nějaké systematické klasifikace Produktů, ale sousední větev naopak podle četnosti operací s jednotlivými Produkty. Stejně jako u kategorií Kontaktů i zde doporučujeme věnovat dostatečnou péči návrhu kategorií ve fázi implementace Kaskády.

Složka (kategorie) produktů je poddruhem Složky, mnoho zásadních informací, které se týkají všech Složek, je uvedeno v kapitole Složka - nepřehlédněte ji, prosím.

Životní cyklus Složky (kategorie) produktů

Životní cyklus je vyčerpávajícím způsobem popsán u druhu Složka.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Kategorie Produktů je poddruhem Složky.

Druh Kategorie Produktů nemá žádné další poddruhy.