Složka (kategorie) kontaktů note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Kategorie Kontaktů je speciální druh složky, který představuje základní prostředek především pro kategorizaci Organizací nebo Osob, ale i ostatních druhů Kontaktů.

Složka Kontaktů hraje důležitou roli při odesílání hromadných Zásilek (e-mailů) nebo běžných papírových dopisů. Uživatel totiž může "jedním kliknutím" adresovat elektronickou zásilku nebo dopis všem kontaktům z určité kategorie.

Pokud tedy například určité množině adresátů pravidelně posíláte určité zásilky, je rozumné vytvořit si za tím účelem Složku kontaktů a do ní příslušné Kontakty zařadit.

Jiným příkladem je například Složka "Správní rada", ve které jsou zařazení členové Správní rady a tuto Složku lze použít pro pohodlné zasílání zásilky všem členům.

Využití Složek Kontaktů pro hromadné Zásilky není samozřejmě jediným způsobem využitím. Důvody kategorizace mohou být různé, záleží jen na potřebách konkrétního uživatele. Více než jinde se zde hodí využít možnost zapsat komentář do propojení mezi Kontaktem a Složkou. Například Složka "Účastníci setkání dealerů 2005" může obsahovat Organizace a Osoby, které se zúčastnili tohoto setkání a zároveň v každém jednotlivém propojení mohou být poznámky, které se jejich účasti na tomto setkání týkají.

Důležitá je zde samozřejmě i pozice Vyhledávacích složek. Jedním z příkladů je například Vyhledávací složka "Dlužníci nad 1.000,- Kč", ve které jsou zobrazeni aktuální dlužníci se závazkem vyšším než 1.000,- Kč.

Možností využití tohoto druhu Složek je velké množství. Doporučujeme věnovat tomuto tématu značnou pozornost ve stádiu implementace Kaskády.

Složka (kategorie) kontaktů je poddruhem Složky, mnoho zásadních informací, které se týkají všech Složek, je uvedeno v kapitole Složka - nepřehlédněte ji, prosím.

Životní cyklus Složky (kategorie) Kontaktů

Životní cyklus je vyčerpávajícím způsobem popsán u druhu Složka.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Kategorie Kontaktů je poddruhem Složky.

Druh Kategorie Kontaktů nemá žádné další poddruhy.