Dialog Propojit do složek (kategorií)

Smysl dialogu

Dialog slouží pro pohodlné propojování vybraného datového objektu do složek (kategorií), se kterými objekt může být propojen.
Hodí se zejména v situaci, kdy potřebujete objekt zobrazený v prohlížeči propojit do více Složek či Kategorií.
Kromě možnosti propojení uživatel v tomto dialogu vidí, do jakých složek či kategorií byl daný objekt již dříve propojen (u dané složky je zaškrtnuto zaškrtávací pole).

Kde je k dispozici

Dialog lze otevřít z prohlížeče objektu v menu Soubor / Propojeni_new.jpg(1 kb) Propojit do složek (kategorií).

Hlavní části

Chcete-li zvolený objekt propojit do jedné nebo více Složek (Kategorií), pak :

Příbuzná témata: