Různé způsoby propojování objektů

Důležitým mechanismem, který poskytuje Kaskádě velkou pružnost při zachycování vztahů mezi objekty reálného světa je mechanismus propojování objektů.
Mnoho propojení vzniká v rámci Kaskády automaticky, aniž by pro to uživatel musel něco dělat. Uživatel následně profituje z tohoto mechanismu a získává užitečné informace.
Kromě toho může uživatel propojovat objekty také sám, prostřednictvím uživatelského rozhraní, několika různými způsoby, popsanými v této kapitole.

Příbuzná témata: