Dialog Hledání podle hodnoty sloupce note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Tento dialog slouží v rámci určité tabulky k napozicování záznamu, který obsahuje v příslušném napozicovaném sloupci určitou zadanou hodnotu.

Kde je k dispozici

Tento dialog lze otevřít z panelu nástrojů pomocí funkce Hledani.jpg(1 kb) Hledat nebo klávesovou zkratkou <F3> v seznamu objektů.

Hlavní části

Dialog obsahuje

Způsob hledání textu

Pokud hodnota, kterou hledáte v napozicovaném sloupci je text, můžete v dialogu pomocí přepínače určit, zda vámi napsaný vzorek textu je obsažen kdekoliv v textu (na začátku, na konci, uprostřed), nebo zda text začíná na vámi napsaný vzorek textu.

Přepnutí volby je možno provést kliknutím myši nebo klávesovou zkratkou <Alt+O>.

Podle toho se také program zachová při vyhledávání.

Uvědomte si prosím, že hledání vzorku, který je obsažen kdekoliv v textu, je pro server podstatně náročnější a více systém zatěžuje, než vyhledávání podle začátku textu.

Akceptování (ignorování) velikosti písmen

V některých případech je tato volba neúčinná (a nepotřebná), v tom případě vám ji program ani nenabízí.

V jiných případech má však tato volba smysl a vy můžete prostřednictvím zaškrtávacího pole určit, zda při vyhledávání chcete nalézt právě a přesně takový vzorek, který jste zadali včetně malých a velkých písmen nebo zda na velikosti písmen nezáleží.

Výchozí nastavení je zaškrtnuté pole, což znamená, že velikost písma bude ignorována.

Přechod na další záznamy odpovídající zadanému vzorku

Pokud program zjistil, že existuje víc záznamů odpovídající zadanému vzorku (a doplňujícím podmínkám), pak je v dolní části dialogu zobrazen malý nástrojový pruh se čtyřmi tlačítky pro přechod mezi jednotlivými výskyty.

Přechod na další výskyt klávesou <Enter>

Pro efektivní práci je dialog naprogramován tak, že nemusíte myší klikat na tlačítko 002_Sipka_vpravo.jpg(1 kb), ale stačí znovu stisknout klávesu <Enter>, pokud máte stále zaměřeno pole se zadáním vzorku. Další stisk klávesy <Enter> přechází na další výskyt. Ve chvíli, kdy naleznete ten záznam, který hledáte, stačí klávesou <Esc> (nebo <Alt+F4> nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu) tento dialog ukončit.

Změna směru

Pokud chcete "přeskočit" na minulý výskyt, klikněte na tlačítko 001_Sipka_vlevo.jpg(1 kb). Následně už stačí stisk <Enter> a program bude provádět další přechody v tomto směru.

Podsvícení řádků tabulky

Kaskáda se při přechodech na další řádky chová vždy tak, že barevně podsvědcuje řádek tabulky, který byl nalezen, abyste i bez opuštění vyhledávacího dialogu jasně viděli, který řádek je napozicován.


Poznámka:

Technologie hledání je pro server neefektivní činnost, která ho zatěžuje. Proto doporučujeme k nalezení záznamů nejdříve omezit seznam objektů v tabulce pomocí filtru, tedy využití filtrovacího panelu a teprve v rámci této menší množiny objektů použít dialog pro hledání.

Příbuzná témata: