Seznam objektů note_blue.jpg(995 b)

Seznam objektů je jedním z klíčových prvků pro vaši práci. Převážná většina uživatelských dat je uložena formou datových objektů a tedy převážná většina činností, které s daty provádíte jsou činnosti s datovými objekty.

V různých částech uživatelského rozhraní budete tedy

Příbuzná témata: