Filtrování, třídění, hledání

Úvod

Při většině činností, které uživatel v Kaskádě provádí se manipuluje se seznamy datových objektů.

Vyhledává informace, které potřebuje, snaží se, aby jich bylo dost, ale zase ne příliš mnoho a aby byly uspořádány tím nejvhodnějším způsobem.

Znamená to, že uživatel

Filtrování

Filtrováním rozumíme zúžení množiny zobrazených záznamů prostřednictvím logické podmínky. Uživatel podmínku zadává obvykle prostřednictvím Filtrovacího panelu nebo filtrovací lišty. Filtrování se uplatňuje především

Setřídění sloupce

Stejně tak jako vyhledání objektů, tak i setřídění hodnot podle aktuálního sloupce patří mezi nejběžnější operace při práci s daty.

Setříděním rozumějme ovlivnění pořadí zobrazených záznamů. Neovlivňuje množinu záznamů ani sloupců.

Setřídění lze ovlivnit v rámci uživatelského rozhraní

Hledání záznamu

Uplatňuje se v seznamu objektů zobrazených v programu. Vyvolat dialog pro hledání lze funkcemi v panelu nástrojů nebo klávesovými zkratkami.

Na základě zadání podmínky (určitá hodnota v některém sloupci, číslo dokladu,...) program mezi zobrazenými záznamy hledá takový, který odpovídá podmínce a přesune na něj kurzor (pokud existuje ). Nemění se množina zobrazených záznamů.

Hledání dalšího záznamu

Uplatňuje se po předchozím úspěšném hledání záznamu. Provádí hledání dalšího, který také odpovídá podmínce a pokud jej najde, přesune na něj kurzor.

Vyhledávání objektů

Proces, při kterém program na základě podmínky (definované uživatelem = filtru) vyhledá v databázi objekty splňující podmínku a zobrazí je v samostatném okně - Vyhledávači objektů. Z tohoto okna lze potom s jednotlivými objekty provádět různé činnosti.

Výrazy Hledání a Vyhledávání jsou velmi podobné a svádí k záměně. Musíme je však rozlišovat a v Kaskádě důsledně dodržujeme konvenci, která je zřejmá z tohoto textu. Tedy

Vyhledání jednoho objektu

Speciálním případem vyhledávání je vyhledání jednoho objektu, který je třeba zadat do určitého editační pole, např. odběratele u Faktury vydané apod. Při tomto vyhledávání platí stejná pravidla jako při rychlém hledání objektu.

Příbuzná témata: