Klávesové zkratky v tabulkách note_blue.jpg(995 b)

Některé klávesové zkratky jsou použitelné pouze při zaměření Seznamu objektů, některé platí v jakékoliv tabulce. Jsou to klávesové zkratky, které umožňují ovlivnit setřídění a filtrování seznamu, případně vyvolání funkcí pro tisk apod.

Příkaz / Akce Klávesová zkratka Poznámka
Tisk tabulky <Ctrl+R> viz Tisk tabulky
Export tabulky <Ctrl+E> viz Dialog Export tabulky
Setřídit podle akt. sloupce <F7> stejného efektu docílíte kliknutím na záhlaví sloupce
viz Filtrování, třídění, hledání
Setřídit podle aktuálního sloupce, dosavadní ponechat <Shift+F7> stejného efektu docílíte kliknutím na záhlaví sloupce s použitím klávesy <Shift>
viz Filtrování, třídění, hledání
Hledat podle čísla <Ctrl+F3> viz Dialog Hledání podle čísla
Hledat hodnotu v akt. sloupci <F3> viz Dialog Hledání podle hodnoty sloupce
Označit všechny záznamy <Ctrl+A>
Součet všech záznamů v tabulce <+>
Součet záznamů v tabulce od aktuálního záznamu do konce <Ctrl++>
Součet záznamů v tabulce od začátku k aktuálnímu záznamu <Alt++>
Načtení aktuálních dat <F5>
Standardní filtr <Ctrl+Q> viz Filtrovací panel / Standardní filtr
Obecný filtr (fulltext) <Ctrl+Shift+F3> viz Filtrovací panel / Obecný filtr,
Fulltextové vyhledávání (filtrování)
Vypnutí aktuálního filtru <Ctrl+Alt+F3>
Přepnutí do stromu složek <F4> tato funkce je přístupná pouze v seznamu objektů jakéhokoliv modulu
Vložení objektů do K-schránky <Ctrl+K> Do K-schránky se vloží napozicovaný objekt.
V případě použití této klávesové zkratky v kartě Obsah Dodacího listu / Objednávky, se do K-schránky vloží produkt z napozicovaného řádku včetně množství.
Vložení objektů do K-schránky <Ctrl+Shift+K> Tato klávesová zkratka je k dispozici pouze v kartě Obsah Dodacího listu / Objednávky. Do K-schránky se vloží produkt z napozicovaného řádku, přitom program nabídne dialog, ve kterém může uživatel upravit množství.
Vložení produktů do K-schránky <Ctrl+A> Tato klávesová zkratka je k dispozici pouze v kartě Obsah Dodacího listu / Objednávky. Do K-schránky se vloží všechny produkty z obsahu.

Příbuzná témata: