Karta Upřesňující texty

Smysl karty

Na této kartě je možné přiřadit k objektu předem připravené texty z číselníku nebo zaznamenat samostatný externí text. Tyto texty budou použity v tiskových sestavách.

Při komunikaci s obchodními partnery často vzniká potřeba uvádět v tiskové (nebo ekvivalentní elektronické) podobě různé standardní texty (např. "Cena stanovena dohodou" nebo "Na všechny dodávané výrobky je vydáno prohlášení o shodě" apod.).
V Kaskádě je k tomuto účelu k dispozici báze tzv. upřesňujících textů, které můžete na této kartě připojovat k dokladům nebo i jiným druhům objektů.
Na kartě Texty můžete k objektu připojovat standardní texty definované dříve a také do Číselníku textů doplňovat nové a poté je připojovat k objektu. Takto připojené texty jsou zobrazeny v různých tiskových sestavách daného objektu.

Kde je k dispozici

Karta je součástí prohlížeče některých druhů objektů (např. faktura vydaná, dodací list vydaný, běžná smlouva, apod.)

Hlavní části

Pro lepší orientaci jsou jednotlivé texty setříděny do skupin a odlišeny barvou pozadí.

Pravidla používání upřesňujících textů

Příbuzná témata: