Karta Číselník textů note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Administrátor má na této kartě možnost vytvářet, prohlížet a upravovat číselník upřesňujícíh textů, které lze následně připojovat k dokladům nebo jiným druhům objektů.

K čemu slouží číselník textů

Při komunikaci s obchodními partnery často vzniká potřeba uvádět v tiskové (nebo ekvivalentní elektronické) podobě různé standardní texty (např. "Cena stanovena dohodou" nebo "Na všechny dodávané výrobky je vydáno prohlášení o shodě" ap.). V Kaskádě k tomuto účelu slouží báze tzv. upřesňujících textů, které může uživatel v různých prohlížečích na karě Upřesňující texty připojovat k dokladům nebo i jiným druhům objektů.

Řada textů je v číselníku k dispozici již při dodávce programu. Libovolný počet dalších textů, které potřebujete v dokladech (objektech) používat, můžete do tohoto číselníku doplnit sami a následně je k dokladům (objektům) připojovat.

K jednotlivým textům uvedeným v číselníku lze pořizovat také překlady do cizích jazyků, což je důležité v případě, že chcete realizovat tiskové výstupy v cizích jazycích.

Texty, které jsou k dokladu připojeny, se objevují nejenom na kartě Upřesňující texty v prohlížeči příslušného objektu (doklady, dokumenty, ...), ale především v tiskových výstupech.

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici

Za jakých podmínek je k dispozici

Karta je k dispozici všem uživatelům, možnost změn však má pouze vrcholový administrátor.

Hlavní části

Příbuzná témata: