Karta Preference note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Na této kartě může vrcholový administrátor ovlivnit nastavení výchozích hodnot uživatelských preferencí pro nově vytvářené uživatele a/nebo zamknutí některých atributů (preferencí).

Kde je k dispozici

Do tohoto konfiguračního okna vstoupíte z Hlavního menu libovolného modulu pomocí příkazů Konfigurace / Kaskáda / Globální konfigurace. Dále přepněte na kartu Preference.

Za jakých podmínek je k dispozici

Možnost změn těchto údajů a uzamčení konkrétní preference příp. celé skupiny preferencí má pouze vrcholový administrátor.

Hlavní části

Podrobný popis významu jednotlivých preferencí je v kapitole Uživatelské preference společné pro Kaskádu a jejích podkapitolách, které jsou společné pro tento "globálně konfigurační režim" i pro režim, kdy uživatel nastavuje své vlastní hodnoty.

Kdy se změny projeví

Bezprostředně po uložení se nikomu z uživatelů (ani tomu, kdo je přihlášen) program nezačne chovat jinak.
Zamčené hodnoty se uplatní při spouštění programu, tedy poté, kdy uživatelé ukončí a znovu spustí Kaskádu.
Výchozí hodnoty se uplatní až při vytváření nových uživatelů.

Příbuzná témata: