Karta Obecné

Smysl karty

Karta obsahuje obecné konfigurační údaje Kaskády, z nichž část je inicializována v průběhu prvotní instalace, resp. zakládání nové datové větve. Zde, v tomto konfiguračním režimu, je možno údaje změnit - většina změn se projeví až po novém spuštění Kaskády.

Kde je k dispozici

Do tohoto konfiguračního okna vstoupíte z Hlavního menu libovolného modulu pomocí příkazů Konfigurace / Globální konfigurace.

Za jakých podmínek je k dispozici

Možnost změn těchto údajů má pouze vrcholový administrátor.

Hlavní části

Podrobnější význam jednotlivých údajů je k dispozici v plovoucí nápovědě nad jednotlivými údaji.

Karta je rozdělena do několika podkaret.

Příbuzná témata: