Vytvoření nové metodiky

Cíl případu použití

Založit novou metodiku, která bude v textové podobě obsahovat úplné informace, pravidla a postupy týkající se konkrétní činnosti.
Pro lepší představu je dále popsána tvorba metodiky pro činnost "Nákup - pořízení zásob (stravenek), včetně příjmu na sklad".

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

V prohlížeči Dodacího listu přijatého, Skladu a Skladové příjemky je v menu Nápověda / Nápověda k tomuto oknu k dispozici volba (metodika) "Nákup - pořízení zásob (stravenek), včetně příjmu na sklad".

Příbuzná témata: