Typické případy použití

V této větvi Help systému jsou popsané vybrané případy použití Kaskády. Případy použití popisují krok po kroku základní postupy, jakými můžete ovládat program při práci s jedním objektem nebo jedním režimem modulu. V Help systému najdete také větev Provozní scénáře, která obsahuje komplexnější postupy.

Seznam subsekcí: