Metodika

Úvod

Druh Metodika je speciální druh dokumentu, který umožňuje

Životní cyklus Metodiky

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Metodika je poddruhem druhu Dokument.

Druh Metodika nemá žádné další poddruhy.