Pojmy

PopiskyProhlizece.gif(169 kb)

Vysvětlení pojmů

Tlačítka na Panelech nástrojů

Tlačítka záhlaví okna

Běžná tlačítka v dialogových oknech

Tato tlačítka bývají umístěna v dolní části dialogového okna, někdy obsahují pouze název činnosti, jindy mohou zobrazovat kromě názvu také ikonu, která vizuálně příslušnou činnost zdůrazňuje

Nápovědy

Pojmy pro manipulaci s daty

Na mnoha místech v Help systému i v samotném programu se hovoří o různých způsobech manipulace s daty. V běžné řeči existuje řada synonym, kterými lze tyto manipulace popisovat, kvůli jednoznačnosti jsou však v Kaskádě používány následující pojmy:

Příbuzná témata: