Hlavní menu note_blue.jpg(995 b)

Hlavní menu je k dispozici v horní části okna a jedná se o standardní ovládací prvek Windows. Zpřístupňuje mnoho funkcí, které jsou v daném okně k dispozici. Přitom obvykle ty funkce, které v danou chvíli nemají smysl, jsou sice zobrazené, ale nejsou pro uživatele dostupné.

Přístup k položkám Hlavního menu je možný prostřednictvím myši nebo prostřednictvím rychlých kláves, tedy stisk klávesy <Alt> a následně písmene, které je v položce menu podtržené.

Hlavní menu je v Kaskádě k dispozici v okně modulu a v okně prohlížeče. Podrobnější popisy jsou k dispozici v kapitolách, které se věnují těmto oknům.

Nejčastěji používané funkce z hlavního menu najdete také v plovoucím menu nad seznamem datových objektů.

Příbuzná témata: