Box Vlastnosti

Tento box slouží k zobrazení procesních vlastností příslušného objektu a k ovlivňování těchto vlastností. Procesními vlastnostmi rozumíme údaje typu Ano/Ne, které vyjadřují určité skutečnosti/činnosti, které v rámci objektu nastaly a které ovlivňují procesní chování (přechod mezi etapami firemního procesu).

Příbuzná témata: