Firemní procesy

Nápověda k zpracování firemních procesů

Jedním z klíčových faktorů úspěšnosti a konkurenceschopnosti každé organizace je její schopnost vytvářet hodnoty, které uspokojí či dokonce nadchnou její zákazníky. Tato schopnost závisí z velké části na způsobu organizace procesů, činností, prací a výkonů zajišťovaných jednotlivými pracovníky a celými týmy. Je to schopnost optimalizovat tok prací tak, aby s minimální spotřebou zdrojů byla vytvořena maximální hodnota. Jednotlivé výkony a jejich uspořádání do integrovaného, kompaktního procesu je předmětem agendy zpracování firemních procesů.

Firemní proces (workflow) je ucelený sled činností, které směřují k jednoznačně definovanému cíli. V nejjednodušším případě firemní proces automatizuje a podporuje pořadí kroků při plnění úkolu. Například uživatel vytvoří nový úkol a předá ho jinému uživateli. Druhý uživatel úkol vyřeší a o vyřešení informuje původního uživatele, který převezme výsledky a pak celou záležitost uzavře.

Základními prvky zpracování firemních procesů jsou datový objekt, činnost, stav objektu, etapa, referent etapy, přechod mezi etapami a scénář.

Příbuzná témata: