Box Adresa note_blue.jpg(995 b)

Tento box je použit v řadě prohlížečů k zobrazení adresy aktéra objektu. Obvykle zobrazuje adresu platnou k okamžiku uskutečnění případu, kterou přebírá z historie daného Kontaktu. Název kontaktu je vždy aktuální.
Název boxu se liší podle kontextu, může to být např. Odběratel (ve Faktuře vydané), Dodavatel (ve Faktuře přijaté), Zákazník apod. S tímto údajem je také někdy synchronizováno propojení objektů, které najdete na kartě Souvisí a které může nést výchozí elektronickou adresu.

Plovoucí menu nad tímto boxem nabízí několik funkcí:

Příbuzná témata: