Typy elektronických adres note_blue.jpg(995 b)

Doporučení:

Nikdy "nezneužívejte" pole pro poznámku k tomu, abyste do něj zapisovali např. další adresu, tel.číslo apod.
Kaskáda v řadě případů s adresami pracuje, detekuje podle nich odesílatele, volajícího, ..., a samozřejmě pole Poznámka je v tomto k ničemu.

Pokud opravdu potřebujete zadat více adres, než se vejde do základní karty v prohlížeči kontaktu, vyvolejte si dialog pro práci s adresami a v něm můžete zadat adres kolik chcete.

Příbuzná témata: