Prohlížeč druhu Kontakt

Prohlížeč Kontaktu slouží ke komplexní práci s Kontakty, tj. s Organizacemi, Osobami a Organizačními jednotkami. Prohlížeč druhu Kontakt je velmi častým "startovacím bodem" pro přístup k dalším informacím, protože Kontakty představují aktéry celé řady různých datových objektů. Velmi typické je to v oblasti obchodu, podpory zákazníků apod. Umožňuje zadávat, prohlížet a měnit základní kontaktní údaje, jako název, IČO a DIČ u Organizace, jméno, příjmení a tituly u Osoby nebo poštovní a elektronické adresy u všech druhů Kontaktů. Změny adresních údajů program zapisuje do historie událostí, odkud je pak čerpá při zobrazování a tisku adresy v různých jiných objektech, zejména Dokladech.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

Činnosti s objektem

Z menu Objekt / 055_Expand.ico Kontakt (poddruh) "název_objektu" jsou dostupné následující činnosti (v závislosti na poddruhu Kontaktu):

Další funkce

Z menu Objekt jsou dále dostupné následující funkce:


Z menu Zobrazení jsou dále dostupné následující funkce:


Z panelu nástrojů po rozbalení nabídky Novy.jpg(1 kb) Nový související je dále dostupná funkce:


Obch.příležitost

Tento nápis, který se za určitých okolností nachází v pravém horním rohu prohlížeče, upozorňuje na stav, kdy u daného kontaktu je v kartě Obchodní příležitost nastaven status aktivní obchodní příležitosti.
Kliknutím na tento nápis se přepnete na kartu Obchodní příležitost.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: