Elektronické adresy Kontaktu note_blue.jpg(995 b)

Elektronické adresy slouží k adresaci zásilek odesílaných / přijímaných elektronickou cestou. Tato problematika má celou řadu aspektů, které jsou stručně popsány v této kapitole.
Každému jednotlivému aspektu je dále věnována podrobnější kapitola - odkaz na tyto podrobné informace je uveden na konci každého odstavce.

Hlavní dva druhy objektů, kterých se problematiky dotýká jsou Kontakty a Zásilky.

Praktická doporučení

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: