Kontakt note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Kontakt představuje organizace, osoby a další subjekty, se kterými je možno komunikovat, navazovat obchodně právní vztahy a podobně.

Použití názvu Kontakt může být pro řadu uživatelů zpočátku poněkud neobvyklé či dokonce nepříjemné. Používáme pojem Kontakt kvůli sjednocení terminologie s produkty v oblasti kancelářského software (např. Microsoft Outlook), CRM apod.

V různých jiných systémech existuje pojem adresář, jednotlivé položky adresáře představují organizace, osoby apod. Jde o totéž, přijměte tedy myšlenku, že seznam kontaktů představuje Váš adresář obchodních i jiných partnerů.

Životní cyklus Kontaktu

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Standardní filtr Kontaktů obsahuje následující prvky:

Kromě toho standardní filtr umožňuje pomocí zaškrtávacích políček přesně určit poddruhy Kontaktu, ve kterých má program vyhledávat

Integritní kontrola

Funkce Kontrola integrity objektu Kontakt pro daný Kontakt zkontroluje a případě doplní v tabulkách záznamy pro:

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Kontakt je potomkem druhu Objekt (Vše).

Následující seznam subsekcí uvádí poddruhy druhu Kontakt.

Seznam subsekcí: