Složky mzdy

Složky mzdy jsou základním prvkem dat období. Tvoří pět hlavních skupin


Z předchozího odstavce je zřejmé, že pojmem "Složka mzdy" rozumíme nejen vstupní data, ale i mezivýsledky a výsledky.

Dále platí, že

Složka obsahuje tyto základní údaje

Příbuzná témata: