Výčetka pracovního poměru

Výčetka pracovního poměru je základním nositelem mzdových informací určitého pracovního poměru (příslušného zaměstnance) v určitém mzdovém období.

Vzniká buďto

Výčetka je při vzniku naplněna hodnotami, převzatými z dat pracovního poměru, tato data následně může uživatel do určité míry modifikovat.

V uživatelském rozhraní jsou tato data k dispozici

Za součást výčetky PP lze také považovat složky mzdy a to Vstupní data, Mezivýsledky PP a Výsledky PP.

Výčetka pracovního poměru nikdy nemůže existovat sama o sobě, vždy je připojena k nějaké výčetce zaměstnance.

Příbuzná témata: