Dialog Peněžní výčetka

Smysl dialogu

Tento dialog slouží ke kontrole očekávané sumy peněz na pokladně při provádění pokladní uzávěrky.
Kontrola spočívá v zadání skutečního množství platidel (svou podstatou alternativních měrných jednotek) určité měny na pokladně a porovnání s celkovou částku, která by podle účetnictví ke dni uzavření pokladny měla na pokladně být.
Peněžní výčetku pak lze z tohoto dialogu vytisknout.

Kde je k dispozici

Dialog lze otevřít z dialogu Uzavření poklady po napozicování se na příslušnou měnu a v panelu nástrojů kliknutím na tlačítko pro otevření dialogu výčetky.

Hlavní části

Horní panel

V horní části dialogu jsou informace o měně a pokladně, které se výčetka týká a datumu uzavření pokladny, které jste zvolili v dialogu Uzavření pokladny.

Tabulka se seznamem platidel

V tabulkové podobě je zde zobrazen seznam platidel dané měny, který je možné zadat v prohlížeči měny.

Skutečný počet platidel, které jsou fyzicky na pokladně zapište do sloupce "Počet".

Spodní panel

Ve spodní části pak jsou přehledné informace o celkové částce podle výčetky, celkovou částku, která by podle účetnictví ke dni uzavření pokladny měla na pokladně být a rozdíl těchto dvou částek. V ideálním případě tento rozdíl bude nulový. Pokud tomu tak není, je rozdílná částka zvýrazněna červenou barvou. Rozdíl je uveden i v tisku Peněžní výčetky, který vyvoláte kliknutím na tlačítko Tisk. Ve spodní části tohoto tisku je i prostor pro zdokumentování rozdílu, kde je možné uvést důvody, proč k tomuto rozdílu došlo.

Potvrzení dialogu provedete kliknutím na tlačítko OK a tím dojde i k potvrzení (kontrole) měny na dané pokladně, což je podmínka pro uzavření pokladny.

Příbuzná témata: