Pokladna note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Druh Pokladna představuje pokladnu z reálného života.
Je jedním z poddruhů zásobníků majetku, jejichž obecná funkčnost je popsána ve funkčním celku Zásobníky majetku.

Na Pokladně lze evidovat prostřednictvím karet různé měny a dále prostřednictvím Pokladních dokladů peníze v těchto měnách přijímat a vydávat (viz. zásobníkové doklady) a tím ovlivňovat zůstatek příslušné pokladny.

V pojetí Kaskády Pokladní doklady dokladují pouze pohyb peněz a nikoliv účel, kvůli kterému peníze v pohybu jsou. Účel pohybu peněz je dokladován v dokladech druhu Faktura. Znamená to, že v případě hotovostního prodeje je v Kaskádě nutno vytvořit fakturu hrazenou za hotové a na ni navazující pokladní doklad. Z hlediska obsluhy tím uživatel není nijak zvlášť obtěžován, neboť po vystavení faktury u níž je zadán hotovostní typ úhrady, program automaticky nabídne tvorbu pokladního dokladu a vše proběhne snadno a rychle.

V uživatelském rozhraní se projevuje Pokladna různými způsoby:

Životní cyklus Pokladny

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Funkce Kontrola integrity objektu Pokladna provede stejnou kontrolu, jakou program provádí pro každý Zásobník majetku.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Pokladna je poddruhem Zásobníku majetku.

Druh Pokladna nemá žádné další poddruhy.