Peníze - měna

Úvod

Druh Peníze - měna představuje produkty (cizí měny), které lze vést na pokladně nebo bankovním účtu.

Číselník měn v Kaskádě je představován tímto datovým druhem.
Podrobné informace z oblasti cizích měn jsou k dispozici v samostatné kapitole Cizí měny v Kaskádě.

Životní cyklus Peněz

Nový objekt druhu Peníze - měna vzniká z iniciativy uživatele v souvislosti s potřebou evidence takového druhu Produktů.

Údaje o Penězích - měně lze doplňovat, aktualizovat, mazat. Druh má speciální využití v peněžních dokladech.

Smazání objektu druhu Peníze - měna se děje pouze na základě požadavku uživatele a při splnění podmínek pro smazání objektu.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Funkce Kontrola integrity objektu Peníze - měna provede stejnou kontrolu, jakou program provádí pro Produkt skladovatelný.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Peníze - měna je poddruhem Produktu skladovatelného.

Druh Peníze - měna nemá žádné další poddruhy.