Dialog Uzavření pokladny

Smysl dialogu

Tento dialog umožňuje vyplnění peněžní výčetky, uzavření pokladny nebo snížení data uzávěrky pokladny k určitému dni.

Smyslem uzavření pokladny je ochrana proti chybám a omylům. Do uzavřeného období (tj. do období před datem posledního uzavření a to včetně tohoto datumu) totiž Kaskáda již nedovolí vystavovat pokladní doklady týkající se této pokladny.

Kde je k dispozici

Dialog vyvoláte z prohlížeče Pokladny volbou funkce Objekt / Pokladna "název pokladny" / Uzavření pokladny.

Hlavní části


Pokud máte zkontrolovány všechny měny na této pokladně, můžete kliknutím na tlačítko Dokončit spustit funkci pro dokončení uzavření pokladny.

Možnost vrácení uzávěrky

Uzavření Pokladny (uzávěrka pokladny) je krokem, který můžete kdykoliv vrátit.

Pokud si přejete zadat datum uzavření pokladny menší, než je datum posledního uzavření pokladny, pak můžete toto datum zadat prostřednictvím malého dialogu vyvolaného kliknutím na tlačítko Snížit datum uzavření v levém rohu dole (toto tlačítko se zobrazí pouze tomu, kdo má příslušná práva . Datum uzavření pokladny však musí být větší než konec posledního uzavřeného dílčího období a menší než datum posledního uzavření pokladny.

Příbuzná témata: