Prohlížeč druhu Peníze - měna

Prohlížeč druhu Peníze - měna slouží administrátorovi účetnictví ke komplexní práci s tímto speciálním poddruhem Produktu, který reprezentuje finanční prostředky v jejich hotovostní i bezhotovostní formě. Objekty tohoto druhu vytvářejí číselník měn, který je důležitým prvkem ekonomické části Kaskády.
Podrobné informace z oblasti cizích měn jsou k dispozici v samostatné kapitole Cizí měny v Kaskádě.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

Historie

Kaskáda eviduje do historie dané měny kdo, kdy a jakým způsobem provedl změnu kurzu či údaje o tom, zda uvedený kurz má být považován za pevný.
Provedení importu kurzu pomocí importní procedury je zaznamenáváno do historie kontaktu (banky), vč. informace o výsledku importu.

Příbuzná témata: