Dialog Revize indexů tabulek note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Dialog umožňuje administrátorovi provést buďto jenom kontrolu nebo také opravu indexů databázových tabulek.

Problematikou revize indexů se zabývá kapitola Indexy databázových tabulek a jejich revize.

Kde je k dispozici

Dialog lze otevřít

Hlavní části

Příbuzná témata: