Aktualizace datových struktur note_blue.jpg(995 b)

Úvod

Aktualizací datových struktur Kaskády rozumíme proces, při kterém Kaskáda modifuje stav dat v databázi na takovou verzi datové základny, která je požadována nainstalovanou verzí Kaskády na pracovní stanici, ze které je tento proces spouštěn.
Tento proces spouští administrátor většinou na databázovém serveru pro každou datovou větev zvlášť.

Předpoklady

Nutným předpokladem je, že

Pokud předpoklady splněny nejsou, nepokračujte v činnosti, uveďte prostředí do odpovídajícího stavu a teprve potom pokračujte.

Postup

Výsledek aktualizace

V databázi jsou upraveny struktury tabulek, jsou zde nové verze SQL procedur … vše je tedy připraveno k provozu novější verze Kaskády.

Pokud používáte KaskRS, je nyní ta správná doba pro provedení Aktualizace KaskRS, kterou je nutné provést při každé aktualizaci datových struktur.

Následně je možno spouštět tuto novější verzi Kaskády na uživatelských stanicích, přihlašovat se k databázi a pracovat.

Po provedení aktualizace je automaticky odesílána informace na pracoviště technické podpory.

Příbuzná témata: