Nestandardní ukončení chodu databázového serveru note_blue.jpg(995 b)

Spolehlivý a bezchybný provoz databázového serveru je pro Kaskádu velice důležitý. Někdy však může dojít k problémům, které mohou vést k pádu serveru, nebo k jeho neregulérnímu ukončení. Mohou to být různé vlivy, které na jeho chod působí, např.:

Pokud dojde k nestandardnímu ukončení chodu serveru, musí být provedeny určité kontroly a opatření.

Při vývoji Kaskády byly navrženy a uplatněny mechanismy, jejichž smyslem je upozornit výrazným způsobem administrátora i pracoviště technické podpory na tak nestandardní situaci, jako je pád databázového serveru. V následujícím textu jsou tyto mechanismy popsány.

Příbuzná témata: