Varovný panel

Smysl varovného panelu

Smyslem varovného panelu je aktivní, vytrvalé a přitom nenásilné informování uživatelů o možných problémech, které byly zjištěny během automaticky prováděných kontrol.

Jedná se o provozní problémy, které jsou více či méně akutní a všechny jsou velmi snadno řešitelné některým z uživatelů Kaskády. Buďto administrátorem účetnictví nebo mailsystému, technickým správcem apod.

Dokud není problém zobrazený na varovném panelu odstraněn, informace o problému zůstává stále viditelná.

Kdy a kde se varovný panel zobrazí

Vzhledem k tomu, že varovný panel má upozornit uživatele na případné problémy, tak

Kterým uživatelům se varovný panel zobrazuje

Varování jsou úmyslně viditelná (bez možnosti skrytí) pro všechny uživatele, nejen pro jednoho pověřeného uživatele Kaskády, neboť jde o problematický, snadno napravitelný stav a kdokoliv může dát příslušné kompetentní osobě podnět k vyřešení dané záležitosti.

Informace, které panel zobrazuje

Varovný panel se skládá z několika dílčích panelů nesoucí různé typy informací, přičemž

K varovnému panelu jako celku, je připojena tato kapitola helpu, která je zastřešující kapitolou a ke každému dílčímu panelu je přidružena příslušná kapitola helpu s podrobnějšími informacemi vedoucími k odstranění příčin zobrazení panelu.

Každá informace zobrazená ve varovném panelu má svoji prioritu a této prioritě odpovídá barva, kterou je varovný panel vybarven. Zde je uvedena jejich škála:

Občerstvení informací ve varovném panelu

Aby byly informace ve varovném panelu aktuální se stará několik na sobě nezávislých mechanismů. Každá informace má jinou podstatu, jiným způsobem jsou tedy vyhodnocovány hlídané situace. Stav informací o případných problémech je automaticky občerstvován v určitých pravidelných intervalech. Tyto intervaly jsou popsány u jednotlivých dílčích panelů. Každý dílčí panel, nebo všechny panely zároveň je také možné ručně občerstvit, na vyžádání uživatele.

Situace, kdy dochází k občerstvení dat ve varovném panelu

Činnosti nad varovným panelem

V plovoucím menu nad varovným panelem jsou dostupné tyto volby

Popis jednotlivých panelů

Příbuzná témata: