Karta Rekapitulace účtů note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

V této kartě jsou k dispozici informace o obratech účtů ve zvoleném účetním období, které vytváří účetní obraz předmětu. Jinými slovy řečeno, najdete zde přehled účtů, vyplývajících z obsahu dokladu, v nichž je daný Předmět obsažen.

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici ve dvou místech a to v prohlížeči Předmětu a v prohlížeči Majetku.

Hlavní části

Příbuzná témata: